+ آخرای ساله 95
آخرای ساله خیلی ها تاختن خیلی ها باختن خیلی ها سوختن خیلی ها ساختن خیلی ها نَفَس کشیدن خیلی ها از نَفَس اُفتادن خیلی ها مریض بودن حالا خوب شدن خیلی ها خوب بودن الان بیمارَن خیلی ها میخندیدن الان گریه میکنن خیلی ها گریه میکردن الان میخندَن خیلی ها نبودن حالا هستن خیلی ها بودن حالا نیستن خیلی ها اومدن خیلی ها رفتن اونایی که اومدن شاید همیشه نَمونَن اما اونایی که رفتن برا همیشه رفتن زندگی خیلی سخته اما گاهی به سختیش می أَرزه مهم نیست که دنیا خیلی نامرده مهم اینه که ما مَرد باشیم بیایْن قدر همو بدونیم نذاریم از هم دور بمونیم


پنج‌شنبه 26 اسفند 1395

عنوان آخرین یادداشتها